NGOC LAN Coffee

NGOC LAN Coffee

Hẻm 874 Bùi Hữu Nghĩa ,K2/16C,Khu Phố 1, P.Bửu Hòa , Biên Hòa, ビエンホア 810000

0903183418

https://www.facebook.com/NGOC-LAN-Coffee-391613994584839/

About
NGỌC LAN coffe - CaFe Bờ Sông , Hẻm 874 ( Hẻm gốm sứ VIỆT THÀNH ) Bùi Hữu Nghĩa K2/16C , KP1, P.BỬU HÒA , TP BIÊN HÒA========> '' NGÃ 3 BÙI HỮU NGHĨA , NGHUYỄN THỊ TỒN
Work hours

Monday 06:00 - 23:00

Tuesday 06:00 - 23:00

Wednesday 06:00 - 23:00

Thursday 06:00 - 23:00

Friday 06:00 - 23:00

Saturday 06:00 - 23:00

Sunday 06:00 - 23:00

Description
NGỌC LAN coffe - CaFe Bờ Sông , Hẻm 874 ( Hẻm gốm sứ VIỆT THÀNH ) Bùi Hữu Nghĩa K2/16C , KP1, P.BỬU HÒA , TP BIÊN HÒA========> '' NGÃ 3 BÙI HỮU NGHĨA , NGHUYỄN THỊ TỒN
Share this Place on Social

Hẻm 874 Bùi Hữu Nghĩa ,K2/16C,Khu Phố 1, P.Bửu Hòa , Biên Hòa, ビエンホア 810000

Get Directions