Ngọc Đức Thành - Chuyên cung cấp vật liệu xây dựng

Ngọc Đức Thành - Chuyên cung cấp vật liệu xây dựng

62/25 Phạm Văn Thuận, khu phố 1, phường Tam Hòa, ビエンホア

0898776668

google.com.vn

https://www.facebook.com/Ngọc-Đức-Thành-Chuyên-cung-cấp-vật-liệu-xây-dựng-227942297404236/

About
Chuyên cung cấp vật liệu xây dựng
Work hours

Monday 08:00 - 23:30

Tuesday 08:00 - 23:30

Wednesday 08:00 - 23:30

Thursday 08:00 - 23:30

Friday 08:00 - 23:30

Saturday 08:00 - 23:30

Sunday 08:00 - 23:30

Share this Place on Social

62/25 Phạm Văn Thuận, khu phố 1, phường Tam Hòa, ビエンホア

Get Directions