Ngoại Ngữ - Biên Phiên Dịch - Cty TNHH MTV Việt Anh Hoa

Ngoại Ngữ - Biên Phiên Dịch - Cty TNHH MTV Việt Anh Hoa

tỉnh lộ 866, Tan Phuoc 63

0886968998

vietanhhoa.com

https://www.facebook.com/ngoainguvietanhhoa/

About
Công ty TNHH MTV Việt Anh Hoa: nghiên cứu văn hóa nghệ thuật, dạy ngoại ngữ, biên phiên dịch. Vì mình - Vì mọi người!
Description
"Việc học là chìa khóa mở rộng cánh cửa tương lai, nâng cao tri thức nhân loại".
"Văn hóa, nghệ thuật là nguồn tài sản vô giá cho thế hệ trẻ".
Vì thế, công ty Việt Anh Hoa định hướng đào tạo thêm ngoại ngữ để tạo điều kiện cho thế hệ trẻ đi tìm tòi mở mang tri trức, đồng thời, Việt Anh Hoa đi sâu vào nghiên cứu văn hóa nghệ thuật, lịch sử xã hội. Duy tu và soạn thảo, ghi chép và phục hồi lại các tài liệu quý giá đang dần mai một trong cuộc sống công nghiệp hiện đại, nhằm bảo vệ tài sản quý giá cho thế hệ trẻ tìm về cội nguồn dân tộc
Vì thế, hoài bão và sứ mệnh của Công ty Việt Anh Hoa là:
- Góp phần nâng cao tri thức, bồi dưỡng nhân tài.
- Không ngừng nâng cao chất lượng giảng dạy, dịch vụ đào tạo, chất lượng dịch thuật, hướng tới mục tiêu giúp ích cho cộng đồng, cùng xây dựng xã hội tốt đẹp hơn.
- Tài liệu nghiên cứu văn hóa lịch sử, nghệ thuật được biên soạn công phu với tư liệu và chứng cứ rõ ràng, phong phú.
- Chất lượng, Uy Tín, vì cộng đồng: là phương châm hàng đầu của Công ty Việt Anh Hoa.
- Việt Anh Hoa với hàm nghĩa là Tinh hoa Đất Việt, Người Việt!
Share this Place on Social

tỉnh lộ 866, Tan Phuoc 63

Get Directions