Ngân Hàng Phương Đông - OCB- PGD Biên Hoà

Ngân Hàng Phương Đông - OCB- PGD Biên Hoà

34D-34E,Đường CMT8,Phường Quang Vinh, ビエンホア Đồng Nai

+84 61 3940 456

ocb.com.vn

https://www.facebook.com/Ngân-Hàng-Phương-Đông-OCB-PGD-Biên-Hoà-1491929447775119/

Categories
About
Tên tiếng Việt: NGÂN HÀNG TMCP PHƯƠNG ĐÔNG
Tên tiếng Anh: ORIENT COMMERCIAL JOINT STOCK BANK
Tên viết tắt: NGÂN HÀNG PHƯƠNG ĐÔNG hoặc OCB
Share this Place on Social

34D-34E,Đường CMT8,Phường Quang Vinh, ビエンホア Đồng Nai

Get Directions