Nail Biên Hòa 0983 123 124

Nail Biên Hòa 0983 123 124

Số 83/11, đường Nguyễn Văn Tiên, khu phố 9, Tân Phong, ビエンホア

0983123124

https://www.facebook.com/HauDauNail/

About
Nail Biên Hòa 0983 123 124

Chuyên:Làm móng, Đắp bột, Đắp gel, Sơn thường, Sơn gel, Vẽ hoa 3d, Vẽ hoạt hình, Trang trí hạt đá, Bông nổi 3d 4d,...
Work hours

Monday 09:00 - 17:00

Tuesday 09:00 - 17:00

Wednesday 09:00 - 17:00

Thursday 09:00 - 17:00

Friday 09:00 - 17:00

Saturday 09:00 - 17:00

Description
Nail Biên Hòa 0983 123 124

Chuyên:Làm móng, Đắp bột, Đắp gel, Sơn thường, Sơn gel, Vẽ hoa 3d, Vẽ hoạt hình, Trang trí hạt đá, Bông nổi 3d 4d,...
Share this Place on Social

Số 83/11, đường Nguyễn Văn Tiên, khu phố 9, Tân Phong, ビエンホア

Get Directions