Min Café Live Music

Min Café Live Music

19b Nguyễn Trãi, khu phố 3, phường Xuân Hòa, Long Khanh 10000

01677425124

https://www.facebook.com/Min-Café-Live-Music-131593927487373/

Categories
About
Là địa điểm giao lưu của giới trẻ, giải trí với âm nhạc
Work hours

Monday 07:00 - 22:00

Tuesday 07:00 - 22:00

Wednesday 07:00 - 22:00

Thursday 07:00 - 22:00

Friday 07:00 - 22:00

Saturday 07:00 - 22:00

Sunday 07:00 - 22:00

Description
Là địa điểm giao lưu của giới trẻ, giải trí với âm nhạc
Share this Place on Social

19b Nguyễn Trãi, khu phố 3, phường Xuân Hòa, Long Khanh 10000

Get Directions