Milano Coffee Biên Hoà

Milano Coffee Biên Hoà

64, Nguyễn Ái Quốc, Phường Tân Tiến, Thành Phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai, Tân Tiến, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai, ビエンホア 084

0919396900

https://www.facebook.com/Milanobh/

About
Kinh doanh các loại CAFE RANG XAY Buôn Mê Thuột, Đắc Mil
Cung cấp SỈ & LẺ cafe bột, hạt cho hệ thống kênh quán, và đại lý
Work hours

Monday 06:30 - 22:00

Tuesday 06:30 - 22:00

Wednesday 06:30 - 22:00

Thursday 06:30 - 22:00

Friday 06:30 - 22:00

Saturday 06:30 - 22:00

Sunday 06:30 - 22:00

Share this Place on Social

64, Nguyễn Ái Quốc, Phường Tân Tiến, Thành Phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai, Tân Tiến, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai, ビエンホア 084

Get Directions