Mát Xi Mum

Mát Xi Mum

Đường 5, ビエンホア

0964418408

https://www.facebook.com/matximumm/

About
phục vụ nướng lẩu - hải sản-- phong cách nhà hàng - giá nhà hàng .
Work hours

Monday 13:30 - 02:30

Tuesday 13:30 - 02:30

Wednesday 13:30 - 02:30

Thursday 13:30 - 02:30

Friday 13:30 - 02:30

Saturday 13:30 - 02:30

Sunday 13:30 - 02:30

Description
PHONG CÁCH NHÀ HÀNG - GIÁ NHÀ SÀN
Share this Place on Social

Đường 5, ビエンホア

Get Directions