Long Khanh

 

NHÀ SÁCH HOÀNG SƠN TẠI BÌNH ĐA, AN BÌNH BIÊN HÒA XIN THÔNG BÁO CẢNH GIÁC KẺ GIAN

VUI LÒNG ĐỌC ĐẦY ĐỦ THÔNG BÁO TẠI ĐÂY (KHÔNG CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG)

 

Categories
Description
Long Khánh is a district-level town of Đồng Nai Province in the Southeast region of Vietnam. As of 2003, the district had a population of 137,444. The district covers an area of 194 km². The district capital lies at Long Khánh.SightsSaint Joseph Great Seminary of Xuân Lộc is the seventh major seminary of the Catholic Church in VietnamCathedral of Christ the King (Cathedral of Long Khanh)
Long Khánh is a district-level town of Đồng Nai Province in the Southeast region of Vietnam. As of 2003, the district had a population of 137,444. The district covers an area of 194 km². The district capital lies at Long Khánh. Wikipedia
Share this Place on Social

Long Khanh

Get Directions