LamCha

LamCha

Chợ mới Long Thành, Long Thành 81

0996000660

https://www.facebook.com/TrasuaLamcha/

About
Trà sữa của Lam hoàn toàn sử dụng nguyên liệu sạch, có nguồn gốc rõ ràng. Lam rất quan tâm đến sức khoẻ của bạn.
Work hours

Monday 09:00 - 22:00

Tuesday 09:00 - 22:00

Wednesday 09:00 - 22:00

Thursday 09:00 - 22:00

Friday 09:00 - 22:00

Saturday 09:00 - 22:00

Sunday 09:00 - 22:00

Description
Trà sữa của Lam hoàn toàn sử dụng nguyên liệu sạch, có nguồn gốc rõ ràng. Lam rất quan tâm đến sức khoẻ của bạn.
Share this Place on Social

Chợ mới Long Thành, Long Thành 81

Get Directions