Kitty spa

Kitty spa

1654,Khu phố 6, đường nguyễn ái quốc,phường trung dũng, ビエンホア 061

01232139169

kittyspa.kittyspa

https://www.facebook.com/lamdepkittyspa/

About
Nơi làm đẹp giá rẻ chất lượng cao
Work hours

Monday 08:00 - 20:00

Tuesday 08:00 - 20:00

Wednesday 08:00 - 20:00

Thursday 08:00 - 20:00

Friday 08:00 - 20:00

Saturday 08:00 - 20:00

Sunday 08:00 - 20:00

Share this Place on Social

1654,Khu phố 6, đường nguyễn ái quốc,phường trung dũng, ビエンホア 061

Get Directions