Kingtech Camera

Kingtech Camera

Biên Hòa - Đồng Nai, ビエンホア 100000

0888119191

kingtech.com.vn

https://www.facebook.com/kingtech.camera.vietnam/

About
Công ty Thiết Bị Công Nghệ Hào Huân là đơn vị phân phối camera quan sát hàng đầu tại Việt Nam với những công nghệ mới nhất và những giải pháp tối ưu
Work hours

Monday 07:30 - 18:00

Tuesday 07:30 - 18:00

Wednesday 07:30 - 18:00

Thursday 07:30 - 18:00

Friday 07:30 - 18:00

Saturday 07:30 - 18:00

Share this Place on Social

Biên Hòa - Đồng Nai, ビエンホア 100000

Get Directions