Kim Sơn Tín Jewelry

Kim Sơn Tín Jewelry

299/3 P, Tân Biên, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai, ビエンホア 810000

02512606060

https://www.facebook.com/Kim-Sơn-Tín-Jewelry-177628672892875/

Categories
About
Kinh doanh nữ trang, vàng bạc đá quý ,hàng hiệu
Liên hệ : 0251.2.606060
Work hours

Monday 08:00 - 18:30

Tuesday 08:00 - 18:30

Wednesday 08:00 - 18:30

Thursday 08:00 - 18:30

Friday 08:00 - 18:30

Saturday 08:00 - 18:30

Description
Kinh doanh nữ trang, vàng bạc đá quý ,hàng hiệu
Liên hệ : 0251.2.606060
Share this Place on Social

299/3 P, Tân Biên, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai, ビエンホア 810000

Get Directions