Kim Co Tea - Trà sữa hương trà tự nhiên

Kim Co Tea - Trà sữa hương trà tự nhiên

73 Phan Trung, ビエンホア 810000

+84 169 206 5163

https://www.facebook.com/kimcotea/

Categories
About
Trà sữa Kim Co Tea với hương trà tự nhiên sẽ giúp bạn cảm thấy thư giãn và thoải mái hơn trong cuộc sống..
Work hours

Monday 16:30 - 22:00

Tuesday 16:30 - 22:00

Wednesday 16:30 - 22:00

Thursday 16:30 - 22:00

Friday 16:30 - 22:00

Saturday 16:30 - 22:00

Sunday 16:30 - 22:00

Description
Trà Sữa Kim Co Tea - Hương trà tự nhiên
Share this Place on Social

73 Phan Trung, ビエンホア 810000

Get Directions