KiBico _ Công Ty CP Kiến Trúc Và Xây Dựng Kiến Biên

KiBico _ Công Ty CP Kiến Trúc Và Xây Dựng Kiến Biên

H39A Trần Công An, khu phố 6, phường Trung Dũng, ビエンホア 810000

916473255

kibico.com

https://www.facebook.com/KiBico-_-Công-Ty-CP-Kiến-Trúc-Và-Xây-Dựng-Kiến-Biên-1407403365967706/

Share this Place on Social

H39A Trần Công An, khu phố 6, phường Trung Dũng, ビエンホア 810000

Get Directions