Khu Du Lịch Sinh Thái Vườn Xoài

Nổi bật

Khu Du Lịch Sinh Thái Vườn Xoài

Khu Du Lịch Sinh Thái Vườn Xoài

537 Đinh Quang Ân, ấp Tân Cang, xã Phước Tân, ビエンホア

+84 251 3968163

vuonxoai.vn

https://www.facebook.com/KhuDuLichSinhThaiVuonXoai/

About
TRẢI NGHIỆM TRỌN NGÀY NGHỈ DƯỠNG VÀ GẮN KẾT CÙNG NHAU.
Work hours

Monday 07:00 - 17:00

Tuesday 07:00 - 17:00

Wednesday 07:00 - 17:00

Thursday 07:00 - 17:00

Friday 07:00 - 17:00

Saturday 07:00 - 17:00

Sunday 07:00 - 17:00

Share this Place on Social

537 Đinh Quang Ân, ấp Tân Cang, xã Phước Tân, ビエンホア

Get Directions