Khu Du Lịch Sinh Thái Vườn Xoài

Khu Du Lịch Sinh Thái Vườn Xoài

537 Đinh Quang Ân, ấp Tân Cang, xã Phước Tân, ビエンホア

+84 251 3968163

vuonxoai.vn

https://www.facebook.com/KhuDuLichSinhThaiVuonXoai/

About
TRẢI NGHIỆM TRỌN NGÀY NGHỈ DƯỠNG VÀ GẮN KẾT CÙNG NHAU.
Work hours

Monday 07:00 - 17:00

Tuesday 07:00 - 17:00

Wednesday 07:00 - 17:00

Thursday 07:00 - 17:00

Friday 07:00 - 17:00

Saturday 07:00 - 17:00

Sunday 07:00 - 17:00

Share this Place on Social

537 Đinh Quang Ân, ấp Tân Cang, xã Phước Tân, ビエンホア

Get Directions