Khu Du Lịch Sinh Thái Thác Đá Hàn - Nơi Cảm Xúc Dâng Trào

Khu Du Lịch Sinh Thái Thác Đá Hàn - Nơi Cảm Xúc Dâng Trào

Tổ 15 - Ấp 5, Sông Trầu, Sông Trầu, Trảng Bom, Đồng Nai, Xa Trang Bom, Vietnam Tổ 15 ấp 5 xã sông trầu

+84 91 160 90 79

thacdahan.vn

https://www.facebook.com/thacdahan/

About
Thác Đá Hàn Trảng Bom Đồng Nai
Work hours

Monday 07:00 - 17:00

Tuesday 07:00 - 17:00

Wednesday 07:00 - 17:00

Thursday 07:00 - 17:00

Friday 07:00 - 17:00

Saturday 07:00 - 17:00

Sunday 07:00 - 17:00

Description
Thác Đá Hàn Trảng Bom Đồng Nai
Share this Place on Social

Tổ 15 - Ấp 5, Sông Trầu, Sông Trầu, Trảng Bom, Đồng Nai, Xa Trang Bom, Vietnam Tổ 15 ấp 5 xã sông trầu

Get Directions