Khu Công Nghiệp Sông Mây

Khu Công Nghiệp Sông Mây

Khu Công Nghiệp Sông Mây, Trảng Bom, Đồng Nai, Phô Yén, Bac Thai, Vietnam 71000

https://www.facebook.com/kcnsongmay/

Categories
About
Khu công nghiệp Sông Mây thuộc tỉnh Đồng Nai. Nằm trên đầu mối giao thông quan trọng của khu vực kinh tế trọng điểm phía Nam.
Share this Place on Social

Khu Công Nghiệp Sông Mây, Trảng Bom, Đồng Nai, Phô Yén, Bac Thai, Vietnam 71000

Get Directions