Khánh Trúc - Chuyên Hàng Thái - Mỹ Phẩm Túi Xách

Khánh Trúc - Chuyên Hàng Thái - Mỹ Phẩm Túi Xách

421 Hùng Vương, Trang Bom 810000

09069874110968783738

https://www.facebook.com/khanhtrucchuyenhangthai/

Work hours

Monday 08:30 - 21:30

Tuesday 08:30 - 21:30

Wednesday 08:30 - 21:30

Thursday 08:30 - 21:30

Friday 08:30 - 21:30

Saturday 08:30 - 21:30

Sunday 08:30 - 21:30

Share this Place on Social

421 Hùng Vương, Trang Bom 810000

Get Directions