Khang Thành - House of Packaging

Khang Thành - House of Packaging

Lô 103/6, Đường số 5, Khu Công Nghiệp Amata, Phường Long Bình, ビエンホア 810000

02518878222

khangthanh.com

https://www.facebook.com/inankhangthanh/

About
CÔNG TY TNHH KHANG THÀNH là Công ty Thiết kế và In ấn các sản phẩm như: Bao bì hộp giấy, thùng carton có in cao cấp, tem nhãn, Catalogue, Brochure, Lịch,..
Work hours

Monday 07:30 - 16:30

Tuesday 07:30 - 16:30

Wednesday 07:30 - 16:30

Thursday 07:30 - 16:30

Friday 07:30 - 16:30

Saturday 07:30 - 16:30

Description
CÔNG TY TNHH KHANG THÀNH là Công ty Thiết kế và In ấn các sản phẩm như: Bao bì hộp giấy, thùng carton có in cao cấp, tem nhãn, Catalogue, Brochure, Lịch,..
Share this Place on Social

Lô 103/6, Đường số 5, Khu Công Nghiệp Amata, Phường Long Bình, ビエンホア 810000

Get Directions