Khách Sạn Xanh Hà ACB Hải Hòa

Khách Sạn Xanh Hà ACB Hải Hòa

Hải Hòa - Tĩnh Gia - Thanh Hóa, タインホア 440000

0948866666

hotel81.xanhha.vn

https://www.facebook.com/Khachsan.XanhHaACB.HaiHoa/

About
Khách sạn biển Hải Hòa Xanh Hà ACB là khách sạn lớn hàng đầu tại bãi biển Hải Hòa. Gồm 195 phòng nghỉ, karaoke, massage, xông hơi và các dịch vụ giải trí tại bãi biển.
Description
Khách sạn biển Hải Hòa Xanh Hà ACB là khách sạn lớn hàng đầu tại bãi biển Hải Hòa. Gồm 195 phòng nghỉ, karaoke, massage, xông hơi và các dịch vụ giải trí tại bãi biển.
Share this Place on Social

Hải Hòa - Tĩnh Gia - Thanh Hóa, タインホア 440000

Get Directions