Ken - Fruits Biên Hòa

Ken - Fruits Biên Hòa

Đường Huỳnh Dân Sanh, KP5 phường Long Bình, ビエンホア

01679877197

https://www.facebook.com/TraiCayKen/

Categories
About
Bán trái cây online, chuyên cung cấp đặc sản Bưởi Tân Triều, các loại trái cây theo mùa miền Tây...sạch - ngon - ngọt - rẻ
Share this Place on Social

Đường Huỳnh Dân Sanh, KP5 phường Long Bình, ビエンホア

Get Directions