Karaoke zen club

Karaoke zen club

Đường Lê Duẩn, Long Thành 0967817576

0967817576

https://www.facebook.com/Karaoke-zen-club-816035955113306/

About
kinh doanh giải trí và dịch vụ ăn uống
Work hours

Monday 09:00 - 00:00

Tuesday 09:00 - 00:00

Wednesday 09:00 - 00:00

Thursday 09:00 - 00:00

Friday 09:00 - 00:00

Saturday 09:00 - 00:00

Sunday 09:00 - 00:00

Share this Place on Social

Đường Lê Duẩn, Long Thành 0967817576

Get Directions