Karaoke Romance

Karaoke Romance

1755,Quốc lộ 1A, Trang Bom

0907971717

https://www.facebook.com/KaraokeRomance/

About
đón chào 1 địa điểm giải trí lý tưởng mới của Trảng Bom Karaoke Romance .Đang gấp rút hoàn thành giai đoạn cuối cùng để đưa phục vụ các t.y vào dịp cuối n
Work hours

Monday 11:00 - 02:00

Tuesday 11:00 - 02:00

Wednesday 11:00 - 02:00

Thursday 11:00 - 02:00

Friday 11:00 - 02:00

Saturday 11:00 - 02:00

Sunday 11:00 - 02:00

Share this Place on Social

1755,Quốc lộ 1A, Trang Bom

Get Directions