Karaoke KTV Trảng Bom

Karaoke KTV Trảng Bom

Đường Hưng đạo Vương ,khu phố 3 ,thị trấn Trảng Bom,Đồng Nai, Trang Bom 816400

0966263568

https://www.facebook.com/Karaoke-KTV-Trảng-Bom-163742281076249/

Categories
Description
Karaoke
Share this Place on Social

Đường Hưng đạo Vương ,khu phố 3 ,thị trấn Trảng Bom,Đồng Nai, Trang Bom 816400

Get Directions