Karaoke KTV - nơi đốt cháy đam mê

About
Karaoke KTV
Phòng đẳng cấp 5 sao, đội ngủ dịch vụ chuyên nghiệp.
Chất lượng âm thanh tiêu chuẩn quốc tế.
Share this Place on Social

Trang Bom +84

Get Directions