KaraOke HẢI THU _ Biển Hải Tiến, Hoằng Hoá, Thanh Hoá

KaraOke HẢI THU _ Biển Hải Tiến, Hoằng Hoá, Thanh Hoá

Đội 6, Xã Hoằng Hải, Huyện Hoằng Hoá, Hoang Hoa

0986535595

https://www.facebook.com/KaraOke-HẢI-THU-_-Biển-Hải-Tiến-Hoằng-Hoá-Thanh-Hoá-417474591979857/

Categories
Description
Quán bar
Share this Place on Social

Đội 6, Xã Hoằng Hải, Huyện Hoằng Hoá, Hoang Hoa

Get Directions