KaraOke HẢI THU _ Biển Hải Tiến, Hoằng Hoá, Thanh Hoá

 

NHÀ SÁCH HOÀNG SƠN TẠI BÌNH ĐA, AN BÌNH BIÊN HÒA XIN THÔNG BÁO CẢNH GIÁC KẺ GIAN

VUI LÒNG ĐỌC ĐẦY ĐỦ THÔNG BÁO TẠI ĐÂY (KHÔNG CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG)

 

KaraOke HẢI THU _ Biển Hải Tiến, Hoằng Hoá, Thanh Hoá

Đội 6, Xã Hoằng Hải, Huyện Hoằng Hoá, Hoang Hoa

0986535595

https://www.facebook.com/KaraOke-HẢI-THU-_-Biển-Hải-Tiến-Hoằng-Hoá-Thanh-Hoá-417474591979857/

Categories
Description
Quán bar
Share this Place on Social

Đội 6, Xã Hoằng Hải, Huyện Hoằng Hoá, Hoang Hoa

Get Directions