Karaoke Bạch Mã

Karaoke Bạch Mã

K44 , đường N2 , khu phố 7 , đường Võ Thị Sáu ,Biên Hoà - Đồng Nai, ビエンホア 810000

0901388399

https://www.facebook.com/Karaoke-Bạch-Mã-152540665347044/

About
Karaoke Bạch Mã với dàn âm thanh và dàn loa âm trần độc nhất Việt Nam ,chưa 1 nơi nào có �
Description
Karaoke Bạch Mã với dàn âm thanh và dàn loa âm trần độc nhất Việt Nam ,chưa 1 nơi nào có �
Share this Place on Social

K44 , đường N2 , khu phố 7 , đường Võ Thị Sáu ,Biên Hoà - Đồng Nai, ビエンホア 810000

Get Directions