Ivy Cafe

Ivy Cafe

1888/1/13, Tổ 1, KP.10, P. Tân Phong, TP. Biên Hòa, ビエンホア 7000

09176681375

https://www.facebook.com/ivycafebienhoa/

About
Góc nhỏ lý tưởng của Biên Hòa.
Cafe House nhẹ nhàng, cổ điển.
Nhiều góc dành cho tín đồ selfie.
Phục vụ nước uống và ăn vặt Biên Hòa.

Work hours

Monday 07:00 - 23:00

Tuesday 07:00 - 23:00

Wednesday 07:00 - 23:00

Thursday 07:00 - 23:00

Friday 07:00 - 23:00

Saturday 07:00 - 23:00

Sunday 07:00 - 23:00

Description
Góc nhỏ lý tưởng của Biên Hòa.
Cafe House nhẹ nhàng, cổ điển.
Nhiều góc dành cho tín đồ selfie.
Phục vụ nước uống và ăn vặt Biên Hòa.

Share this Place on Social

1888/1/13, Tổ 1, KP.10, P. Tân Phong, TP. Biên Hòa, ビエンホア 7000

Get Directions