Hoa Biển Hotel

Hoa Biển Hotel

99A- Đường Lê Đai Hành- Phường Đông Kinh, ランソン 08

+84 25 3871 452

vietnamtourism.com.vn

https://www.facebook.com/hoabienhotel.ls/

Share this Place on Social

99A- Đường Lê Đai Hành- Phường Đông Kinh, ランソン 08

Get Directions