Hiên coffee & tea - Biên Hoà

Nổi bật

Hiên coffee & tea - Biên Hoà

Hiên coffee & tea - Biên Hoà

Cuối đường D4 Khu Tái định cư phía nam phường Thống Nhất, ビエンホア

0908 158833

https://www.facebook.com/hiencoffeebienhoa/

Categories
Work hours

Monday 06:30 - 21:30

Tuesday 06:30 - 21:30

Wednesday 06:30 - 21:30

Thursday 06:30 - 21:30

Friday 06:30 - 21:30

Saturday 06:30 - 21:30

Sunday 06:30 - 21:30

Share this Place on Social

Cuối đường D4 Khu Tái định cư phía nam phường Thống Nhất, ビエンホア

Get Directions