Hí Milk Tea

Hí Milk Tea

Gần cây xăng vina Quốc Lộ 51 Hương Phước Phước Tân Biên Hòa Đồng Nai., ビエンホア 810000

01652488286

https://www.facebook.com/hi.milk.tea.phuoctan.bienhoa/

About
Trà sữa Hí Milk Tea.
sdt ông chủ 01652488286
sdt bà chủ 0969455515
Work hours

Monday 08:00 - 23:00

Tuesday 08:00 - 23:00

Wednesday 08:00 - 23:00

Thursday 08:00 - 23:00

Friday 08:00 - 23:00

Saturday 08:00 - 23:00

Sunday 08:00 - 23:00

Share this Place on Social

Gần cây xăng vina Quốc Lộ 51 Hương Phước Phước Tân Biên Hòa Đồng Nai., ビエンホア 810000

Get Directions