Hein's Cake and more - Nguyên Liệu làm bánh Biên Hòa

Hein's Cake and more - Nguyên Liệu làm bánh Biên Hòa

67/332 Phạm Văn Thuận, Khu phố 1, Phường Tân Mai, ビエンホア

0949879763

https://www.facebook.com/lambanhBienHoa/

Description
Chuyên cung cấp nguyên liệu và dụng cụ làm bánh cho các bạn làm bánh homemade
Mở các lớp bánh cơ bản cho các bạn yêu thích ở Biên Hòa
Share this Place on Social

67/332 Phạm Văn Thuận, Khu phố 1, Phường Tân Mai, ビエンホア

Get Directions