Hành Hương Công Giáo-Chương Nguyễn

 

NHÀ SÁCH HOÀNG SƠN TẠI BÌNH ĐA, AN BÌNH BIÊN HÒA XIN THÔNG BÁO CẢNH GIÁC KẺ GIAN

VUI LÒNG ĐỌC ĐẦY ĐỦ THÔNG BÁO TẠI ĐÂY (KHÔNG CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG)

 

Hành Hương Công Giáo-Chương Nguyễn

Hành Hương Công Giáo-Chương Nguyễn

252/3 Ấp Tân Yên , Gia Tân 3 , Thống Nhất , Đồng Nai, Xã Gia Kiêm, Vietnam 810000

0965123004

https://www.facebook.com/hanhhuongconggiaochuongnguyen/

Categories
About
Chúng Tôi Chuyên Tổ Chức Các Tour Đi Hành Hương Hành Tháng
- Đức Mẹ La Vang
- Đức Mẹ Tà Pao
- Viếng mộ Cha F.X Trương Bửu Diệp
ĐT: 0965 123 004
Work hours

Monday 07:30 - 21:00

Tuesday 07:30 - 21:00

Wednesday 07:30 - 21:00

Thursday 07:30 - 21:00

Friday 07:30 - 21:00

Saturday 07:30 - 21:00

Sunday 07:30 - 21:00

Description
Chúng Tôi Chuyên Tổ Chức Các Tour Đi Hành Hương Hành Tháng
- Đức Mẹ La Vang
- Đức Mẹ Tà Pao
- Viếng mộ Cha F.X Trương Bửu Diệp
ĐT: 0965 123 004
Share this Place on Social

252/3 Ấp Tân Yên , Gia Tân 3 , Thống Nhất , Đồng Nai, Xã Gia Kiêm, Vietnam 810000

Get Directions