Hành Hương Công Giáo-Chương Nguyễn

Hành Hương Công Giáo-Chương Nguyễn

252/3 Ấp Tân Yên , Gia Tân 3 , Thống Nhất , Đồng Nai, Xã Gia Kiêm, Vietnam 810000

0965123004

https://www.facebook.com/hanhhuongconggiaochuongnguyen/

Categories
About
Chúng Tôi Chuyên Tổ Chức Các Tour Đi Hành Hương Hành Tháng
- Đức Mẹ La Vang
- Đức Mẹ Tà Pao
- Viếng mộ Cha F.X Trương Bửu Diệp
ĐT: 0965 123 004
Work hours

Monday 07:30 - 21:00

Tuesday 07:30 - 21:00

Wednesday 07:30 - 21:00

Thursday 07:30 - 21:00

Friday 07:30 - 21:00

Saturday 07:30 - 21:00

Sunday 07:30 - 21:00

Description
Chúng Tôi Chuyên Tổ Chức Các Tour Đi Hành Hương Hành Tháng
- Đức Mẹ La Vang
- Đức Mẹ Tà Pao
- Viếng mộ Cha F.X Trương Bửu Diệp
ĐT: 0965 123 004
Share this Place on Social

252/3 Ấp Tân Yên , Gia Tân 3 , Thống Nhất , Đồng Nai, Xã Gia Kiêm, Vietnam 810000

Get Directions