Hàng Gia Công.

Hàng Gia Công.

Địa chỉ:953 Phạm văn thuận tân mai biên hòa đồng nai, ビエンホア

0938138155

https://www.facebook.com/Hanggiacong/

About
Gia công gấp hộp giấy bao bì giấy
Work hours

Monday 08:00 - 21:00

Tuesday 08:00 - 21:00

Wednesday 08:00 - 21:00

Thursday 08:00 - 21:00

Friday 08:00 - 21:00

Saturday 08:00 - 21:00

Sunday 08:00 - 21:00

Share this Place on Social

Địa chỉ:953 Phạm văn thuận tân mai biên hòa đồng nai, ビエンホア

Get Directions