HairSalon CTran

HairSalon CTran

690 duong le duan khu cầu xéo huyện long thành, Long Thành

0944219139

https://www.facebook.com/HairSalon-CTran-1627690474189883/

About
HAir salon CTran
uốn , duỗi. nhuộm .
chuyên phục hồi tóc hư tổn
dc . 690 khu cầu xéo huyện long thành đồng nai
dt 0944219139
Work hours

Monday 07:16 - 22:05

Tuesday 07:17 - 22:05

Wednesday 07:17 - 22:05

Thursday 07:17 - 22:05

Friday 07:17 - 22:05

Saturday 07:17 - 22:05

Sunday 07:17 - 22:05

Description
CTRAN chuyên phục hồi tóc hư tổn ,khổ sở ,luôn cập nhập nhìu mẫu thời trang su hướng mới nhất
-Đặc biệt uốn ,nhuộm phục hồi cho tóc khô
Share this Place on Social

690 duong le duan khu cầu xéo huyện long thành, Long Thành

Get Directions