Hair Salon Giang Nguyễn

Hair Salon Giang Nguyễn

54 Khổng Tử, phường Xuân Trung,Thị Xã Long Khánh, Long Khanh 810000

0968701222

https://www.facebook.com/toccongso/

About
TẠO MẪU TÓC CHUYÊN NGHIỆP
Work hours

Monday 08:00 - 20:30

Tuesday 08:00 - 20:30

Wednesday 08:00 - 20:30

Thursday 08:00 - 20:30

Friday 08:00 - 20:30

Saturday 08:00 - 20:30

Sunday 08:00 - 20:30

Description
CHUYÊN LÀM TÓC CHO CÁC BẠN GÁI VĂN PHÒNG CÔNG SỞ
Share this Place on Social

54 Khổng Tử, phường Xuân Trung,Thị Xã Long Khánh, Long Khanh 810000

Get Directions