Gong Cha

 

NHÀ SÁCH HOÀNG SƠN TẠI BÌNH ĐA, AN BÌNH BIÊN HÒA XIN THÔNG BÁO CẢNH GIÁC KẺ GIAN

VUI LÒNG ĐỌC ĐẦY ĐỦ THÔNG BÁO TẠI ĐÂY (KHÔNG CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG)

 

Gong Cha

Gong Cha

K67 đường N2, phường Thống Nhất, Biên Hoà, Đồng Nai, ビエンホア

https://www.facebook.com/pages/Gong-Cha/595436097459645

Categories
Gong Cha (Chinese: 貢茶) is a Taiwan-style drink shop franchise originally from Kaohsiung, Taiwan. It expanded to Hong Kong in 2006 and by 2012 had further expanded internationally to Macau, South Korea, New Zealand, Australia, Singapore, Malaysia, mainland China, Canada, the United States, the Philippines, Myanmar, Vietnam, Japan, and Brunei. Wikipedia
Share this Place on Social

K67 đường N2, phường Thống Nhất, Biên Hoà, Đồng Nai, ビエンホア

Get Directions