Góc Sài Gòn

Góc Sài Gòn

360 Hồ Thị Hương, Khu phố 5, phường Xuân An, Thị Xã, 700000 Long Khánh, Ðồng Nai, Vietnam

0914723307

https://www.facebook.com/gocsaigon0412/

About
Có một Góc Sài Gòn trong lòng Long Khánh
Work hours

Monday 15:00 - 23:00

Tuesday 15:00 - 23:00

Wednesday 15:00 - 23:00

Thursday 15:00 - 23:00

Friday 15:00 - 23:00

Saturday 15:00 - 23:00

Sunday 15:00 - 23:00

Share this Place on Social

360 Hồ Thị Hương, Khu phố 5, phường Xuân An, Thị Xã, 700000 Long Khánh, Ðồng Nai, Vietnam

Get Directions