Giáo Xứ Thánh Linh

 

NHÀ SÁCH HOÀNG SƠN TẠI BÌNH ĐA, AN BÌNH BIÊN HÒA XIN THÔNG BÁO CẢNH GIÁC KẺ GIAN

VUI LÒNG ĐỌC ĐẦY ĐỦ THÔNG BÁO TẠI ĐÂY (KHÔNG CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG)

 

Giáo Xứ Thánh Linh

Ấp 2, Xã Bàu Cạn, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai, Long Thành 810000

https://www.facebook.com/GXThanhLinh/

About
Giáo Xứ Thánh Linh. Ấp 2, Bàu Cạn, Long Thành, Đồng Nai
Description
- Năm 1982: Thành lập giáo điểm Thánh Linh, tại xã Tân Thành này là xã Bầu Cạn.
- Năm 1989: Giáo điểm Thánh Linh được nâng lên thành GHBL với khoảng 350 giáo dân. GHBL Thánh Linh trực thuộc Giáo xứ Long Phước do Cha Antôn Nguyễn Văn Huề phụ trách.
- Tháng 04.1990, cộng đoàn Thánh Linh dựng một nhà nguyện đầu tiên bằng cây, mái lá để làm nơi dâng lễ vào Chúa Nhật hàng tuần.
- Tháng 02.1993, Cha Antôn và cộng đoàn khởi công xây dựng ngôi nhà nguyện bán kiên cố.
- Năm 1994, Cha Đaminh Trần Văn Nguyện được bổ nhiệm làm chánh xứ Thiên Ân và quản nhiệm Thánh Linh.
- 17.12.1994, Đức Cha Phaolô Maria Nguyễn Minh Nhật dâng thánh lễ tạ ơn khánh thành ngôi nhà nguyện mới.
Share this Place on Social

Ấp 2, Xã Bàu Cạn, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai, Long Thành 810000

Get Directions