Giáo Xứ Mỹ Hội

Giáo Xứ Mỹ Hội

Đường Dốc Nhà Thờ, Ấp Phú Mĩ 1, Xã Phú Hội, Nhon Trach 8

https://www.facebook.com/giaoxumyhoi/

About
Nhà thờ cổ, do Cha Amadeus Le Meé xây dựng vào cuối thế kỷ 19, Thánh bổn mạng là Giuse, với hơn 3000 giáo dân
Share this Place on Social

Đường Dốc Nhà Thờ, Ấp Phú Mĩ 1, Xã Phú Hội, Nhon Trach 8

Get Directions