Giảm Cân Đông Y Mộc Linh - Võ Linh Shop

Giảm Cân Đông Y Mộc Linh - Võ Linh Shop

số 74 tổ 11 Hai Bà Trưng,Khu Phước Long, Long Thành

0968873202

https://www.facebook.com/dongymoclinh.volinh/

Work hours

Monday 09:00 - 22:00

Tuesday 09:00 - 22:00

Wednesday 09:00 - 22:00

Thursday 09:00 - 22:00

Friday 09:00 - 22:00

Saturday 06:00 - 22:00

Sunday 09:00 - 22:00

Share this Place on Social

số 74 tổ 11 Hai Bà Trưng,Khu Phước Long, Long Thành

Get Directions