Gaugau Gaming

Nổi bật

Gaugau Gaming

Gaugau Gaming

BN1–LK23 Đường N1 (hoặc N16), Giao Đường D4, gần Cối Xay Gió - Võ Thị Sáu, Khu Phố 7, Phường Thống Nhất, Biên Hòa, Đồng Nai, ビエンホア 810000

https://www.facebook.com/GaugauGaming/

About
Who Let the Dogs Out?

Phòng net máy lạnh cao cấp. Không gian rộng rãi và thoải mái. Hướng đến phục vụ cộng đồng esport chuyên nghiệp.

ĐỊa chỉ: https://goo.gl/maps/PzWyZmiHxVr
Work hours

Monday 08:00 - 22:00

Tuesday 08:00 - 22:00

Wednesday 08:00 - 22:00

Thursday 08:00 - 22:00

Friday 08:00 - 22:00

Saturday 08:00 - 22:00

Sunday 08:00 - 22:00

Description
BN1–LK23 Đường N1 (hoặc N16), Giao Đường D4, gần Cối Xay Gió -
Võ Thị Sáu, Khu Phố 7, Phường Thống Nhất, Biên Hòa, Đồng Nai
Share this Place on Social

BN1–LK23 Đường N1 (hoặc N16), Giao Đường D4, gần Cối Xay Gió - Võ Thị Sáu, Khu Phố 7, Phường Thống Nhất, Biên Hòa, Đồng Nai, ビエンホア 810000

Get Directions