GALA PHONE

GALA PHONE

Nguyen Ai Quoc Số 4 Khu Phố 7, Phường Tân Phong · Biên Hòa, ビエンホア 810000

0967721127

https://www.facebook.com/DienThoaiZin/

Categories
About
Iphone - Smartphone cao cấp
09 6556 8779
Biên Hòa - Đồng Nai
Work hours

Monday 09:00 - 20:30

Tuesday 09:00 - 20:30

Wednesday 09:00 - 20:30

Thursday 09:00 - 20:30

Friday 09:00 - 20:30

Saturday 09:00 - 20:30

Sunday 09:00 - 20:30

Description
Ở đâu bán đồ tôt - Tôi có đồ tốt hơn
Ở đâu có đồ rẻ - tôi bán rẻ hơn
Share this Place on Social

Nguyen Ai Quoc Số 4 Khu Phố 7, Phường Tân Phong · Biên Hòa, ビエンホア 810000

Get Directions