The Farm Garden

The Farm Garden

01, Nguyễn Ái Quốc street, Tân Phong ward, ビエンホア Đồng Nai

0916823600

thefarm.com.vn

https://www.facebook.com/thefarmgarden.vn/

Categories
About
Mỗi khi cần một tách cà phê đậm đà dễ gây nghiện, cần một góc lặng giữa đô thị nhộn nhịp, bạn sẽ nghĩ đến The Farm.
Work hours

Monday 06:00 - 22:30

Tuesday 06:00 - 22:30

Wednesday 06:00 - 22:30

Thursday 06:00 - 22:30

Friday 06:00 - 22:30

Saturday 06:00 - 22:30

Sunday 06:00 - 22:30

Description
Cánh đồng trồng cà phê ở Đà Lạt trong lòng thành phố.
Share this Place on Social

01, Nguyễn Ái Quốc street, Tân Phong ward, ビエンホア Đồng Nai

Get Directions