Eximbank Vietnam

Eximbank Vietnam

Tầng 8 - Vincom Center, 72 Lê Thánh Tôn, P.Bến Nghé, Q.1, ホーチミン市

+84 8 3821 0056

eximbank.com.vn

https://www.facebook.com/Eximbankvietnam/

About
Eximbank với 207 điểm giao dịch tại Việt Nam và thiết lập đại lý 869 ngân hàng trên thế giới. Sẵn sàng giải pháp tài chính chuyên nghiệp cho khách hàng.
Share this Place on Social

Tầng 8 - Vincom Center, 72 Lê Thánh Tôn, P.Bến Nghé, Q.1, ホーチミン市

Get Directions