EFF Vietnam - Trung Tâm Ngoại Ngữ EFF

EFF Vietnam - Trung Tâm Ngoại Ngữ EFF

Chi nhánh 1: A132, đường Võ Thị Sáu, p. Thống Nhất, Biên Hòa. Chi nhánh 2: R132, đường Võ Thị Sáu, p. Thống Nhất, Biên Hòa, Đồng Nai, ビエンホア

0251 3918 236

eff.edu.vn

https://www.facebook.com/effvietnam/

About
“EFF – A bridge to success”
A132 Võ Thị Sáu - Biên Hòa
R132 Võ Thị Sáu - Biên Hòa
www.eff.edu.vn / 0251 3 918 236 / 0251 3 918 237
Work hours

Monday 07:30 - 21:30

Tuesday 07:30 - 21:30

Wednesday 07:30 - 21:30

Thursday 07:30 - 21:30

Friday 07:30 - 21:30

Saturday 07:30 - 21:30

Sunday 07:30 - 06:00

Description
* Là thành viên khảo thí IELTS duy nhất của Hội Đồng Anh tại Biên Hòa
* Giáo viên bản xứ tham gia giảng dạy
* Chương trình học phong phú, hiệu quả
* Thường xuyên có các chương trình ưu đãi, miễn giảm học phí cho Học sinh, Sinh viên.
Hotline: 02513 918 236
Share this Place on Social

Chi nhánh 1: A132, đường Võ Thị Sáu, p. Thống Nhất, Biên Hòa. Chi nhánh 2: R132, đường Võ Thị Sáu, p. Thống Nhất, Biên Hòa, Đồng Nai, ビエンホア

Get Directions