Dingtea BIÊN HOÀ

 

NHÀ SÁCH HOÀNG SƠN TẠI BÌNH ĐA, AN BÌNH BIÊN HÒA XIN THÔNG BÁO CẢNH GIÁC KẺ GIAN

VUI LÒNG ĐỌC ĐẦY ĐỦ THÔNG BÁO TẠI ĐÂY (KHÔNG CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG)

 

Dingtea BIÊN HOÀ

Dingtea BIÊN HOÀ

159 Phan Trung, ビエンホア Đồng Nai

02516556496

dingtea.com

https://www.facebook.com/dingteabienhoa/

About
Trà Sửa Đài Loan
Work hours

Monday 08:00 - 23:00

Tuesday 08:00 - 23:00

Wednesday 08:00 - 23:00

Thursday 08:00 - 23:00

Friday 08:00 - 23:00

Saturday 08:00 - 23:00

Sunday 08:00 - 23:00

Description
Trà Sửa Đài Loan
Share this Place on Social

159 Phan Trung, ビエンホア Đồng Nai

Get Directions