Diệu Nghiêm Ni Tự

 

NHÀ SÁCH HOÀNG SƠN TẠI BÌNH ĐA, AN BÌNH BIÊN HÒA XIN THÔNG BÁO CẢNH GIÁC KẺ GIAN

VUI LÒNG ĐỌC ĐẦY ĐỦ THÔNG BÁO TẠI ĐÂY (KHÔNG CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG)

 

Diệu Nghiêm Ni Tự

huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai, Tân Phú

https://www.facebook.com/www.DIEUNGHIEMNITU.COM.VN/

About
Diệu Nghiêm Ni Tự là nggoi chùa được xây dựng trên mảnh đất Đắc Lua giàu tình thương , bắc ái...... Chùa được sư cô Tịnh Nghiêm xây dựng.
Share this Place on Social

huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai, Tân Phú

Get Directions