Diệu Nghiêm Ni Tự

Nổi bật

Diệu Nghiêm Ni Tự

Diệu Nghiêm Ni Tự

huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai, Tân Phú

https://www.facebook.com/www.DIEUNGHIEMNITU.COM.VN/

About
Diệu Nghiêm Ni Tự là nggoi chùa được xây dựng trên mảnh đất Đắc Lua giàu tình thương , bắc ái...... Chùa được sư cô Tịnh Nghiêm xây dựng.
Share this Place on Social

huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai, Tân Phú

Get Directions