Diễm My Home Spa - Chuyên Trị Mụn Nám Rỗ Tàn Nhang Lỗ Chân Lông To

Diễm My Home Spa - Chuyên Trị Mụn Nám Rỗ Tàn Nhang Lỗ Chân Lông To

Đường 3/2, KP4, Thi Trấn Trảng Bom, Trang Bom 816400

0901.251.363

https://www.facebook.com/Spadiemmy/

About
DIỄM MY HOME SPA - CHUYÊN TRỊ MỤN ĐẦU ĐEN.
Giảm triệt để 80% lượng dầu trên vùng điều trị đầu đen ngay sau lần đầu tiên - Công nghệ đặc quyền của Spa Diễm My nha.
Work hours

Monday 09:00 - 21:00

Tuesday 09:00 - 21:00

Wednesday 09:00 - 21:00

Thursday 09:00 - 21:00

Friday 09:00 - 21:00

Saturday 09:00 - 21:00

Sunday 09:00 - 21:00

Description
DIỄM MY HOME SPA - CHUYÊN TRỊ MỤN ĐẦU ĐEN.
Giảm triệt để 80% lượng dầu trên vùng điều trị đầu đen ngay sau lần đầu tiên - Công nghệ đặc quyền của Spa Diễm My nha.
Share this Place on Social

Đường 3/2, KP4, Thi Trấn Trảng Bom, Trang Bom 816400

Get Directions